Covid-19 : Cara Mohon Bantuan Kewangan RM600 Dari PERKESO Untuk Pekerja Cuti Tanpa Gaji

Ramai yang tertanya-tanya bagaimana untuk mendapatkan bantuan kerajaan RM600 sebulan untuk mereka yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji seperti diumumkan awal minggu lepas kerana pertintah kawalan pergerakan yang dilancarkan kerana virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

Jangan pening-pening kepala kerana bantuan RM600 Covid19 ini dikendalikan oleh PERKESO (Pertubuhan Keselamatan Sosial). Bantuan kewangan RM600 ini akan disalurkan kepada majikan yang kemudiannya diperlukan untuk membayar terus kepada pekerja yang terlibat.

Berikut merupakan panduan dan tatacara permohonan bantuan kewangan untuk membantu pekerja yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji (CTG) mengikut Program Pengekalan Pekerjaan (Employment Retention Programme) (ERP) di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi 2020 (PRE2020).

SYARAT UNTUK MEMOHON BANTUAN KEWANGAN PROGRAM PENGEKALAN PEKERJAAN (ERP)

ERP menyediakan bantuan kewangan sementara sebanyak RM600 sebulan pada kadar rata untuk tempoh maksimum 6 bulan kepada mana-mana pekerja dan majikan yang memenuhi syarat kelayakan berikut :

 1. Semua majikan sektor swasta yang menggaji pekerja termasuk pekerja sambilan dan telah berdaftar serta sedang mencarum dengan SIP yang bergaji bulanan RM4,000 dan ke bawah sahaja layak diliputi dalam Program ERP.
 2. Pekerja yang telah diberhentikan kerja, pekerja di sektor awam, mereka yang bekerja sendiri (tidak mempunyai majikan) termasuk freelancers, pekerja asing dan pegawai dagang tidak diliputi di bawah program ERP.
 3. Tempoh permulaan liputan Program ERP kepada majikan adalah ke atas mereka yang telah mengeluarkan notis CTG kepada pekerja mulai 1 Mac 2020 sehingga satu tarikh yang akan ditetapkan oleh PERKESO.

KADAR BANTUAN & TEMPOH LAYAK

 1. Kadar bayaran bantuan kewangan adalah bergantung kepada tempoh notis mula CTG. Sekiranya tarikh notis mula CTG adalah sebulan mengikut tarikh tamat CTG tersebut, bayaran mengikut kadar rata sebanyak RM600 sebulan akan dibayar kepada setiap pekerja yang terlibat.
 2. Sekiranya tempoh notis mula CTG adalah dua (2) bulan mengikut tarikh tamat CTG tersebut, bayaran mengikut kadar rata sebanyak RM600 bagi setiap bulan akan dibayar kepada setiap pekerja yang terlibat membabitkan perbelanjaan sebanyak RM1,200.
 3. Jumlah kelayakan bagi setiap satu permohonan tempoh notis mula CTG adalah antara 1 bulan hingga maksimum jumlah 6 bulan bergantung kepada notis mula CTG yang dikeluarkan oleh majikan sama ada secara sekali gus atau berturutan.
 4. Majikan yang telah menerima peruntukan bayaran ERR daripada PERKESO secara bulanan, adalah bertanggungjawab untuk mengkreditkan bayaran bulanan sebanyak RM600 ke dalam akaun bank pekerja yang terlibat dalam masa 7 hari dan i tarikh bayaran yang diterima daripada PERKESO
 5. Majikan yang mengemukakan apa-apa maklumat palsu, tidak benar atau mengelirukan kepada PERKESO atau majikan yang gagal untuk menyalurkan bayaran bulanan tersebut kepada pekerja, boleh menyebabkan permohonan berikutnya digantung dan tindakan undang-undang akan dikenakan ke atas majikan.

BAGAIMANA CARA UNTUK MEMOHON

Setiap permohonan hendaklah dikemukakan secara online atau melalui borang permohonan yang terdapat di pejabat PERKESO oleh majikan bagi pihak pekerja yang terlibat. Adalah menjadi tanggubgjawab majikan tersebut untuk menyalurkan bayaran bulanan RM600 kepada pekerja yang terlibat.

Majikan hendaklah mengemukakan permohonan yang lengkap melalui Borang Permohonan ERR C-19 (Lampiran 1) dan melampirkan dokumen mandatori surat Notis CTG yang mengandungi senarai pekerja terlibat. Permohonan yang lengkap boleh dihantar melalui emel erpc19 (perkeso.qov.my atau melalui online sekiranya sistem online telah dibangunkan.

 1. Nama Penuh Pekerja
 2. Nombor Kad Pengenalan Warganegara Malaysia (No KPPPN)
 3. Nama Jawatan (job title)
 4. Maklumat Gaji Bulanan Terakhir Pekerja (RM)
 5. Maklumat emel dan no telefon untuk dihubungi
 6. Pengemukaan Borang Permohonan ERR C-19 Program Pengekalan Pekerjaan (Employment Retention Programme) boleh dilakukan melalui emel atau online (sekiranya sistem telah tersedia) yang mana permohonan boleh dikemukakan mulai 20 Mac 2020.

MAKLUMAT PENTING BERKAITAN PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN

Di bawah merupakan pautan utama yang majikan dan pekerja boleh rujuk mengenai tatacara permohonan Bantuan Kewangan Program Pengekalan Pekerjaan (ERP) Untuk Pekerja Yang Terpaksa Mengambil Cuti Tanpa Gaji ini. Maklumat lengkap boleh didapati di laman PERKESO.

1) pdfKENYATAAN MEDIA PROGRAM PENGEKALAN PEKERJAAN (ERP) UNTUK PEKERJA TERIMA NOTIS CUTI TANPA GAJI
2) pdfPEKELILING MAJIKAN BIL.2 TAHUN 2020
3) xlsxBORANG – PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI 2020 – PROGRAM PENGEKALAN PEKERJAAN (ERP)
4) pdfBORANG – ERPC-19
5) pdfSOALAN LAZIM PROGRAM PENGEKALAN PEKERJAAN – EMPLOYMENT RETENTION PROGRAM (ERP)

Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Talian Khidmat Pelanggan, 1-300-22-8000 atau kemukakan pertanyaan anda menerusi email ke perkeso@perkeso.gov.my ATAU salurkan aduan/pertanyaan melalui facebook.com/perkeso.official

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*